Wednesday, August 26, 2009

Mẹ ngủ! Bố dậy

Dạo này sáng sáng mình hay thức dậy trước bố và mẹ. Mình vừa mở mắt ra ngọ nguậy đã thấy mẹ mở mắt ra theo, mẹ thính thật. Bố thì vẫn ngủ khì lăn quay. Thế là mình lấy tay ủn vào mặt mẹ ra lệnh: "Mẹ ngủ!" Mẹ hiểu ý bèn nắm mắt (chả vờ) ngủ tiếp.

Mình đợi mãi, 5 phút trôi qua chẳng thấy bố dậy. Thế là lại giở bài sờ tóc mẹ, xoa đầu bố. Vần vò một tí thì gọi luôn: "Bố dậy!"

Mẹ trêu: "Mẹ đi rửa đít cho Nguyên thối nhé!"
Mình nịnh mẹ ngay (lắc đầu và xoa đầu mẹ): "Mẹ ngủ đi!"
Sau đó mình phải tích cực ủn ỉn bắt bố dậy. Một lát thì bố dậy và mình hớn hở "sai" bố đi "Rửa đít!"

Bố mình rất sướng vì mình nghiện bố nặng. Mẹ cũng sướng vì nhàn

No comments: