Monday, June 01, 2009

Tinh thần 1/6 bất diệt

Một số thứ tự nhận ra, kiểm điểm và đợi điều trị:

- Nuôi con một rất khó khăn. Đứa trẻ càng lớn càng dễ ích kỷ hoặc hơi tự kỷ do chỉ mải giải trí một mình với sách báo phim ảnh mà không có sự đối thoại giảng giải phân tích của bố mẹ. Bố thường xuyên đi uống bia về muộn. Ít khi có bữa cơm gia đình đầy đủ. Mẹ lúc nào cũng "báo bảo thế này, sách chỉ thế kia" - nhưng hóa ra lại rất tồ!

- Nuôi con nhà có hai oshin thừa thì rất thừa mà vẫn thiếu (giờ càng ngày mình càng thấy thích từ oshin, dùng từ giúp việc là kiểu gì cũng hỏng chứ đùa!), sống và làm việc tại một chỗ lại một số thứ thừa thừa thiếu thiếu, thêm chất xúc tác thi thoảng xuất hiện không đúng chức năng... Nếu mình hết nhịêt tình, buông xuôi, chán sống thì coi như bạn bé thành một sản phẩm "vương tướng chẳng ra gì". Hưởng ứng tinh thần 1/6 bất diệt, điều trị, điều trị, đại điều chỉnh!

- Già hẳn hết "ước mơ", hết là đà cành trúc - phật phờ cành mai. Hưởng ứng tinh thần 1/6 bất diệt, tạm thời tiếp tục "cải tạo" đời mẹ "củng cố" đời con thêm nữa xem sao.

2 comments:

Nhị Linh said...

khéo mà người hy sinh lại là em bé chứ không phải đồng chí vương tướng mother :)

LSD said...

He he thế mới dùng từ "cải tạo" trước - có bao hàm cả cải tạo lao động lẫn cải tạo tinh thần để không phải hi sinh đời các em bé :D