Thursday, June 04, 2009

Bơ tếu

Bơ đã nói rất sõi từ Mẹ. Chủ điểm tuần này đang ôn luyện nói sõi từ Bố - từ Cô chứ không phải cứ Ố! và Ô!

Bình thường:
Mẹ/Bố: Bơ gọi Mẹ đi
Bơ: Mẹ!
Mẹ/Bố: Bơ gọi Bố đi
Bơ: Ố!
Mẹ/Bố: Bố! Bố! Con nhắc lại đi

Tối nay sau khi nàng phởn chí đã tự mình dạo bằng hai chân chơi trên sân bê tông trước cửa chùa không cần ai dắt, trong bữa ăn nàng vui đùa:

Bố: Bơ gọi Mẹ đi!
Bơ: Bố!
Bố: Gọi Mẹ mà con!
Bơ: Bố!
Bố: Thế con gọi Bố đi!
Bơ: Mẹ! Mẹ!
Bố: Bơ gọi Mẹ đi!
Bơ: Bố!
Con gọi Bố đi!
Mẹ!
...
Nàng cười khanh khách - bố mẹ hiểu ý là nàng đang jocking thế là hai bố con tiếp tục hỏi nhau rồi cười hả hê vì trò trả lời "gian lận" của nàng.

Bơ thật là đứa khù khoằm lắm đây!

No comments: