Thursday, December 08, 2005

For the way that you came to me

Tôi bắt gặp đâu đây hình ảnh của bạn bè, những nguời tôi yêu quý, những nguời yêu quý tôi trong cái thế giới nhân vật ấy. Thế giới lơ lửng giữa đời sống hiện thực và đời sống thăng hoa của nghệ thuật. Yêu mãnh liệt, say đắm, yêu đau khổ, dằn vặt nhưng không bao giờ gục ngã. Lãng du, mơ mộng nhưng không huyễn hoặc trong hoang tuởng. Lại có khi làm một " The fool on the hill " , tưng hửng và bất cần ...