Friday, October 14, 2005

Thơ bác Chùa- Pagoda


"Có bài này cũng lâu lâu rồi, viết hồi về quê dưỡng bệnh"

Giếng làng

Chiều rơi nơi giếng cạn
Thấy trời ngơ ngác xanh
Ai ngày xưa áo lụa
Ngẩn ngơ ngó qua mành

Con chim nào thảng thốt
Kêu đôi tiếng vu vơ
Buồn lan theo khói bếp
Chiều run đôi tiếng hờ

Ngày xưa ngày xưa nhỉ
Có kẻ đi qua làng
Dừng chân nơi giếng cũ
Giật mình khi chiều sang

Ngày xưa ngày xưa nhỉ
Theo khói bay về làng
Thấy chiều rơi đáy giếng
Có kẻ quên mơ màng.

Pagoda

2002

1 comment:

pokemon diamond said...

Great blog. Found your blog while searching for more information at yahoo about Thơ bác Chùa- Pagoda. Your blog has quite a lot of interesting thoughts. Keep up the good work, Nunca.

Cheers,
discount diamond