Saturday, August 27, 2005

Một chút gió đầu mùa
Đêm qua nằm buông rèm, chỉ dám hé cửa sổ thật khẽ. Không quạt. Không điều hòa. Nửa đêm gai gai người tỉnh dậy quờ chăn. Có vẻ đã sang thu.

Bây giờ đóng chặt cửa. Buông rèm. Thèm một chút tĩnh lặng và thèm nghe Ngọc Tân hát...Nhớ những sớm mùa thu hiu hắt ngày xưa, thức dậy ngó nhìn qua ô cửa trên căn gác xép, góc đê nhỏ ngày xưa buồn mình ngơ ngác thức dậy. Bước chân xuống nhà, bố đã ngồi trước hiên pha sẵn ấm trà, hút điếu thuốc, trầm ngâm...còn Ngọc Tân thì hát:

Anh chỉ xin một chút gió đầu mùa
Và một chút lá vàng chưa kịp rụng

Tháng chín tới nơi, có điều gì ngập ngừng chưa nói? Gạo mới chim ngói..có lẽ đã trôi về xa xôi...mà văn Vũ Bằng vẫn còn gợi lại đâu đó dăm ba câu. Bây giờ, trở về nhà sau một đêm mưa lòng vòng trên phố, ngồi một mình mà tự nhiên lại thấm sống đủ đôi ấm quá...thấy tiếc tiếc sao về nhà sớm! Bây giờ, Ngọc Tân vẫn hát:

Anh muốn có một mùa thu
Một mùa thu sống động
Và có em về sưởi ấm cả chiều đông

4 comments:

Anonymous said...

Nice blog!

Thanks for showing me yours. Ok now stand back. I'm gonna show you mine!

Anonymous said...

Your blog is creative.

If you are interested in your drinking water quality, check out my site on water purification systems. You'll find lots of information on water purification systems and related issues.

Anonymous said...

Your blog is great If you a health issue, I'm sure you'd be interested in alternative medicines Stop the issue with alternative medicines

Anonymous said...

Celebrity Poker Showdown: the good and the bad
I have really enjoyed the show for the past few years but it's becoming harder to admit after the last two new episodes.
Discover learn guitar - The ultimate guitar blog